Om oss

Norrköpings Sotning & Ventilation AB

Organisationsnummer

556029-8514

Faktureringsadress

LIN1705 Scancloud
831 97 ÖSTERSUND

Postadress

Box 286
601 04 NORRKÖPING

Besöksadress

Linnégatan 28
602 23 Norrköping

Telefon

Epost

Nicklas Torstensson

Befattning

Skorstensfejaringenjör

Direktnr

Mobil

Epost

Bengt Karlsson

Befattning

Skorstensfejaringenjör

Direktnr

Mobil

Epost

Andreas Frank

Befattning

Skorstensfejartekniker

Direktnr

Mobil

Epost

Rasmus Tholander

Befattning

Skorstensfejartekniker

Direktnr

Mobil

Epost

Företagsinfo

Norrköpings Sotning & Ventilation AB

Norrköpings Sotning & Ventilation AB startades 1996 när driften av sotningen övergick från kommunal regi till att drivas på entreprenad åt kommunen. Kommunens skorstensfejarmästare Bengt Nässelblad startade då Norrköpings Sotning & Ventilation AB och drev företaget fram till sin pension 2007.

Då övertog två anställda företaget, Bengt Karlsson och Nicklas Torstensson. Båda har jobbat inom yrket (både i kommunal och privat regi) sedan 1984 resp. 1986 och är båda utbildade skorstensfejare, skorstensfejartekniker och skorstensfejaringenjörer samt har riksbehörighet för OVK-besiktningar.

Fr.o.m. 2021 har även Andreas Frank och Rasmus Tholander gått in som delägare i företaget. Andreas började jobba i yrket 1997 och Rasmus 2008. Bägge är utbildade skorstensfejare och skorstensfejartekniker. Båda har behörighet för SSR Godkänd besiktning och Rasmus har även riksbehörighet för OVK-besiktningar.

Företagets sammanlagda erfarenhet inom branschen består således av över 100 års arbete med sotning och ventilation, främst i Norrköpings kommun.