Vi utför bl a:

 • Besiktning av eldstäder och rökkanaler
 • Besiktning av imkanaler
 • Besiktning av takskydd
 • Injustering av ventilation
 • OVK-besiktningar
 • Täthetsprovning av hus och lägenheter (vid ex nybyggnation)
 • Läckagemätning av ventilationssystem
 • Filmning/dokumentering med kamera i rökkanaler och ventilationskanaler
 • Ventilationsrensningar – hela ventilationssystem – kanaler från bad/WC/tvättstuga
 • Borttagning av kajbon i skorstenar
 • Rensning av imkanaler från kök med tillhörande fläkt.
 • Fläktservice
 • Filterbyte
 • Aggregatservice

Info

ROT-avdrag

Reparation och underhåll räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i.

Exempel på arbeten som vi utför och som ger rätt till ROT-avdrag är ventilationsrensningar, rensning av imkanaler i småhus  och borttagning av kajbon i skorstenar.

Vid utfört arbete debiterar vi 2/3 arbetskostnaden och ansöker om ROT-avdrag för 1/3.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.se