Företagsinfo

Norrköpings Sotning & Ventilation AB

Vi utför olika tjänster inom området Sotning och Ventilation, t.ex:

 • ventilationsrensningar
 • besiktningar av eldstäder och rökkanaler, imkanaler och takskydd
 • OVK-besiktningar
 • täthetsprovning av hus
 • injustering av ventilation m.m.

Se mer info under fliken Tjänster.

Vi har dock INTE avtal att utföra den lagstadgade sotningen åt Norrköpings kommun.

 

Våra

Tjänster

Tveka inte på att ta kontakt med oss gällande sotning, ventilation eller våra övriga tjänster!

Se mer på sidan Tjänster!

Sotning

 • Besiktning av eldstäder, skorstenar och imkanaler
 • Extrasotningar av eldstäder

mm

 

Ventilation

 • OVK-besiktningar
 • Injustering av ventilation
 • Ventilationsrensningar

mm

Övriga tjänster

 • Täthetsprovning av hus/lgh
 • Täthetsprovning av ventilationssystem
 • Borttagning av kajbon

mm

Besiktning

Norrköpings Sotning & Ventilation AB utför flera olika besiktningar av bl.a. ventilation, eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd.

Eldstäder, rökkanaler, imkanaler, takskydd

Besiktning

Vi utför besiktningar av eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd:

 • Installationsbesiktningar: Vid nyinstallationer av eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd enligt Plan och Bygglagen (PBL).
 • Statusbesiktningar: Du får ett kvitto på hur din anläggning fungerar.
 • Överlåtelsebesiktningar: När Du ska sälja eller köpa en fastighet med eldstäder och rökkanaler.
 • Sprängbesiktningar: När någon ska utföra arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer, t.ex sprängarbeten. Kontroll av eldstäder och rökkanaler före och efter vibrationsarbeten.

Samtliga besiktningar av eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd utförs efter konceptet SSR GODKÄND BESIKTNING®.

SSR GODKÄND har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet, att man ska utföra besiktningen lika och bedöma lika samt en kvalitetsökning.

Ventilation

Besiktning

 • OVK-besiktningar
 • Täthetsprovning av hus och lägenheter
 • Täthetsprovning av ventilationssystem

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.

Täthetsprovning av klimatskalet utförs vid nybyggnation av hus och lägenheter

Info

ROT-avdrag

Reparation och underhåll räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i.

Exempel på arbeten som vi utför och som ger rätt till ROT-avdrag är ventilationsrensningar, rensning av imkanaler i småhus  och borttagning av kajbon i skorstenar.

Vid utfört arbete debiterar vi 2/3 arbetskostnaden och ansöker om ROT-avdrag för 1/3.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.se

Kontakta oss gärna för prisuppgifter!