Besiktningar

Norrköpings Sotning & Ventilation AB utför flera olika besiktningar av bl.a. ventilation, eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd.

Inom ventilationsområdet utför vi bl.a.

 • Funktionskontroll / Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK)
 • Täthetsprovning av hus och lägenheter (vid ex. nybyggnation)
 • Läckagemätning av ventilationssystem

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.

Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB har certifierade besiktningsmän med riksbehörighet för OVK-besiktningar.

Vi utför även besiktningar av eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd:

  • Installationsbesiktningar: Vid nyinstallationer av eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd enligt Plan och Bygglagen (PBL).
  • Statusbesiktningar: Du får ett kvitto på hur din anläggning fungerar.
  • Överlåtelsebesiktningar: När Du ska sälja eller köpa en fastighet med eldstäder och rökkanaler.
  • Sprängbesiktningar: När någon ska utföra arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer, t.ex. sprängarbeten. Kontroll av eldstäder och rökkanaler före och efter vibrationsarbeten.

Samtliga besiktningar av eldstäder, rökkanaler, imkanaler och takskydd utförs efter konceptet SSR GODKÄND BESIKTNING®.

Läs mer om SSR Godkänd besiktning på sverigessotare.se