FR2000

FR2000 – vår motor, din trygghet

Vi är ett FR2000-certifierat företag. Kvalitets- och miljöledningssystemet FR2000 är integrerat i vårt företag och säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Det är på samma gång flödes- och processorienterat och använder ett enklare språk än andra kvalitetssäkringssystem, vilket gör det lätt för alla våra medarbetare att förstå, kommunicera och hitta i systemet. Anpassat för dig!

FR2000 genomsyrar hela vårt företag och det innebär att samtliga anställda arbetar ständigt för att nå vårt övergripande mål; att du som kund ska få exakt det du vill ha, i rätt tid och med hög kvalitet.

Det FR2000-system vi använder i vårt företag är anpassat till oss och vår verksamhet och därmed anpassat till dig som kund. Dessutom är det ett levande system som löpande uppdateras och anpassas till alla nya krav du kan ställa på oss.

För oss är FR2000 en motor som driver oss att göra vårt yttersta i alla sammanhang, och det ger oss också tryggheten och vissheten att alltid möta dina krav .

Fakta / FR2000

  • FR2000 utarbetades ursprungligen av Företagarna.
  • Ett kvalitets- och miljöledningssystem, speciellt anpassat för mindre företag.
  • Ledning för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet integreras i ett flödesorienterat system som linjärt följer en orders väg från offert till avslutad affär.
  • Företagen ska dokumentera sina processer på ett sätt som säkrar att inget lämnas åt slumpen, vilket innebär att FR2000 också är ett processorienterat system.
  • I FR2000 är kraven från ISO-systemen tolkade och anpassade till mindre företag. Även Arbetsmiljöverkets krav säkerställs i FR2000.
  • FR2000 använder ett enklare språk än ISO-systemen, vilket gör det lättare att förstå och därmed lättillgängligt för alla.
  • Systemet anpassas lätt till alla typer av organisationer, inom alla branscher.
  • FR2000 gör företaget kostnadseffektivare, ökar de anställdas insikt om det egna företaget och kundföretagen.
  • FR2000 som verksamhetsledningssystem är likvärdigt med ISO 9001 och 14001 enligt ett domstolsutlåtande.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB
har certifikatnummer: FR0730