VENTILATION
Läs mer om ROT-avdrag
Här hittar du lite information om ventilation.

Vi utför bl a:

  • täthetsprovning av hus och lägenheter (vid ex nybyggnation)
  • läckagemätning av ventilationssystem
  • OVK-besiktningar
  • injustering av ventilationssystem
  • filmning/dokumentering med kamera i rökkanaler och ventilationskanaler
  • fläktservice
  • filterbyte
  • aggregatservice
  • ventilationsrensningar - hela ventilationssystem - kanaler från bad/WC/tvättstuga
  • rensning av imkanaler från kök med tillhörande fläkt.

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.

Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB har certifierade besiktningsmän med riksbehörighet för OVK-besiktningar.