VÄRMEVAKT
HC Guardian 100 är en värmevakt som förebygger risken för överhettningsbrand vid eldning i lokaleldstäder.

Med välkänd och lättanvänd termometerteknik skapar HC Guardian 100 trygghet och hjälper samtidigt användaren att elda på ett korrekt sätt.

För att minska brandrisken i samband med eldning så anger regelverket att det inte får bli varmare än 85 grader Celsius på brännbar byggnadsdel (t.ex. i bjälklaget närmast skorstenen). Med de förprogrammerade nivåerna i produkten på 70 och 90 grader Celsius, signalerar HC Guardian 100 "på båda sidor" om nämnda 85 graders gräns. Signalen påminner användaren om att inte tillföra mer bränsle vid 70 grader Celsius. Vid 90 grader Celsius ökar signalen i intensitet och användaren rekommenderas nu att upphöra med eldningen.

Den trådlösa sändaren monteras enkelt i anslutning till din skorsten och kommunicerar sedan temperaturdata till en mottagare. I mottagaren med display ser du sedan temperaturinformation både från sändaren och även aktuell rumstemperatur invid mottagaren.

Batterierna i både sändare och mottagare håller länge så räkna med byte en gång om året.

Välkommen att kontakta oss för mer information om värmevakten HC Guardian 100.