TJÄNSTER
Besiktningar och kontroller av:
 • eldstäder
 • rökkanaler
 • imkanaler
 • takskydd
 • Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) m.m.
 • täthetsprovning av hus och lägenheter (vid ex. nybyggnation)
 • läckagemätning av ventilationskanaler och ventilationssystem
 • injustering av ventilationssystem

Andra områden inom sotning och ventilation som t.ex.:

 • Sotningar av eldstäder, rökkanaler och imkanaler
 • Borttagning av kajbo i skorstenar
 • Kontroll/montering av nät på skorstenar
 • Rensningar av imkanaler i restauranger och andra större kök
 • Ventilationsrensningar
 • Rensning av imkanaler från kök med tillhörande fläkt i villor och lägenheter
 • Rensning av ventilation i tvättstugor samt rengörning av torktumlare
 • Fläktservice
 • Filterbyte
 • Aggregatservice
 • Filmning/dokumentering med kamera i rökkanaler och ventilationskanaler

och även:

 • Montering av brandvarnare (med 10-års fast monterade batterier)
 • Rengörning av sopnedkast/soprum
 • Brandsanering
 • Luktsanering med ozonaggregat
  m m
Läs mer om ROT-avdrag
Kontakta oss gärna för prisuppgifter!