TJÄNSTER
Besiktningar och kontroller av:
  • eldstäder
  • rökkanaler
  • imkanaler
  • takskydd
  • Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) m.m.
  • täthetsprovning av hus och lägenheter (vid ex. nybyggnation)
  • läckagemätning av ventilationskanaler och ventilationssystem
  • injustering av ventilationssystem

Andra områden inom sotning och ventilation som t.ex.:

  • Sotningar av eldstäder, rökkanaler och imkanaler
  • Borttagning av kajbo i skorstenar
  • Kontroll/montering av nät på skorstenar
  • Rensningar av imkanaler i restauranger och andra större kök
  • Ventilationsrensningar
  • Rensning av imkanaler från kök med tillhörande fläkt i villor och lägenheter
  • Rensning av ventilation i tvättstugor samt rengörning av torktumlare
  • Fläktservice
  • Filterbyte
  • Aggregatservice
  • Filmning/dokumentering med kamera i rökkanaler och ventilationskanaler

och även:

  • Montering av brandvarnare (med 10-års fast monterade batterier)
  • Rengörning av sopnedkast/soprum
  • Brandsanering
  • Luktsanering med ozonaggregat
    m m
Läs mer om ROT-avdrag
Kontakta oss gärna för prisuppgifter!