SOTNING
Kommunen har ansvar för sotning av eldstäder och skorstenar. I Norrköpings kommun har Räddningstjänsten Östra Götaland ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Den sotare som kommunen har avtal med kontrollerar, sotar och rengör imkanaler från storkök med automatik om man inte aktivt väljer en annan entreprenör.

En kommun får medge att en fastighetsägare själv får utföra sotning på sin egen fastighet om han har kunskap och verktyg att utföra sotningen eller låta en annan sotare med kompetens utföra den. En sådan ansökan görs även det hos Räddningstjänsten Östra Götaland.

Brandskyddskontrollen måste dock utföras av den sotare kommunen har avtal med.

Kontakta oss gärna om
du har några frågor!