Senast uppdaterade sidor
2020-01-06
Uppdatering av förstasidan.
2019-12-23
Uppdatering av förstasidan.
2019-07-31
Uppdatering av förstasidan och sidorna Företagsinfo och Kontakt.
2019-07-09
Uppdatering av förstasidan och sidorna Företagsinfo och Kontakt.
2019-05-26
Uppdatering av förstasidan och sidorna Företagsinfo och Kontakt.
2018-04-05
Uppdatering av sidorna Företagsinfo och Kontakt.
2017-07-31
Uppdatering av förstasidan.
2017-07-24
Uppdatering av förstasidan och sidorna Ventilation, Besiktningar och FR2000.
2016-04-11
Uppdatering av sidan Ventilation.
2015-12-06
Uppdatering av sidan Kontakt.
2015-10-15
Uppdatering av förstasidan och sidan Besiktningar.
2015-10-05
Uppdatering av sidorna Företagsinfo och Kontakt.
2015-08-20
Uppdatering av sidan Kontakt.
2015-08-19
Uppdatering av sidan Företagsinfo.
2015-07-01
Omarbetad.
2015-03-30
Uppdatering av sidorna Företagsinfo och Personal.
2015-01-14
Uppdatering av förstasidan samt sidorna Företagsinfo, Personal, Sotning och Brandskyddskontroll.
2014-12-18
Uppdatering av förstasidan.
2014-08-31
Uppdatering av förstasidan och sidan Personal.
2014-08-18
Ny sida FR2000.
Uppdatering av förstasidan, Sotning, Brandskyddskontroll, Besiktningar, Ventilation.
2014-01-08
Uppdatering av sidorna Företagsinfo och Personal.
2013-11-14
Uppdatering av förstasidan samt sidorna Ventilation, Tips & Råd, Bilder och Brandvarnare.
2013-11-05
Uppdatering av förstasidan samt sidorna Tjänster, Sotning och Brandskyddskontroll. Nya sidor Besiktningar och Takskydd.
2013-05-28
Uppdatering av sidan Personal.
2012-12-18
Uppdatering av sidan Personal.
2012-12-04
Uppdatering av sidorna Sotning och Brandskyddskontroll.
2012-11-28
Uppdatering av förstasidan samt sidorna Företagsinfo och Personal.
2011-12-21
Uppdatering av sidan Historik.
2011-10-20
Uppdatering av sidan Tips & råd.
Uppdaterad blankett "Anmälan om ändrat sotningsintervall Norrköpings kommun", som finns tillgänglig på sidan Blanketter & Broschyrer.
2011-10-19
Uppdatering av sidorna Företagsinfo, Personal och Länkar.
2011-10-16
Ny sida Värmevakt.
Uppdatering av sidan Bilder.
2010-10-28
Uppdatering av sidorna Sotning, Brandskyddskontroll och Tips & råd.
2010-10-27
Ny sida Blanketter & Broschyrer.
Uppdatering av sidan Sotning.
2010-10-07
Uppdatering av sidan Historik.
2010-09-14
Uppdatering av sidorna Företagsinfo, Personal och Tips & råd.
2010-06-28
Uppdatering av sidan Personal.
2009-12-19
Justering av länkar på sidorna Sotning, Brandskyddskontroll, Brandvarnare, Historik och Länkar samt uppdatering av sidan Personal.
2009-04-15
Uppdatering av sidan Personal.
2009-01-07
Ny layout samt kontroll och justering av samtliga sidor.
2008-10-24
Uppdatering av sidan Personal.
Kontroll och justering av samtliga sidor.
2008-05-30
Nytt personalfoto.
2007-06-20
Personal: Sotarmästare Bengt Nässelblad gick i pension 1 juni 2007 och efterträddes av Bengt Karlsson och Nicklas Torstensson.
2007-03-08
Uppdatering av sidan om Tjänster och Ventilation.
Kontroll och justering av samtliga sidor.
Ny e-mailadress: info@nsv-ab.se (den gamla fungerar också tillsvidare).
2005-05-10
Ny topplayout.
Ny e-mailadress: info.nsv@telia.com.
2005-04-15
Ny sida om Brandskyddskontroll.
Uppdatering av sidan om Sotning.
Uppdatering av sidan om Personal.
2004-10-18
Länk på startsidan till vår hemsida på Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbud. Här finns alltid senast uppdaterade nyheter inom branschen samt sidor om Tjänster, Installation, Lagar och Länkar till myndigheter, organisationer tillverkare m m.
2004-04-20
Länkar: Nya länkar till "Lagen om skydd mot olyckor", "Förordningen om skydd mot olyckor" och "Varför brandskyddskontroll och sotning".
Sotning: En ny lag som berör sotning -"Lag om skydd mot olyckor" fr.o.m. 2004-01-01. Vad gäller nu?
2003-10-20
Bilder: En ny bild upplagd - Pumpning av skorsten framför Norrköpings Rådhus.
2003-08-21
Brandvarnare: En ny sida om brandvarnare - ett billigt skydd.
2003-08-19
Gästbok: En ny gästbok på svenska - skriv gärna en kommentar eller synpunkt.
2003-07-03
Bilder: En ny bild upplagd - Rensning av frånluft från torktumlare.
2003-06-26
Personalsida uppdaterad - Ny bild på NSVs personal.
2003-04-01
Personalsida uppdaterad.
2003-01-09
Julhälsning - Borttagen.
2002-12-13
Julhälsning
2002-11-28
Bilder: En ny bild upplagd - Gamla bilden 1 - Norrköpingssotare från slutet av 50-talet.
2002-10-24
Bilder: En ny bild upplagd - Sotaren på skorsten med Bråviken i bakgrunden.
2002-09-18
Företagsinfo: Vad är "Auktoriserad medlem av SSR?"
2002-09-02
Tjänster: Montering/försäljning av brandvarnare (med 10-års batterier fast monterade).
2002-08-16
Personal: Ny bild på NSVs personal.