ROT-avdrag
1/1 2004 trädde en ny lag i kraft, SFS 2003:778 "Lag om skydd mot olyckor", som ersatte Räddningstjänstlagen. I den nya lagen är rensning av imkanaler i bostadskök borttagen. Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder samt rensning av större imkanaler (restauranger m.m.) kvarstår liksom tidigare.

Behovet av rensning av imkanaler i bostadskök är dock detsamma, även om det inte längre finns reglerat i lagen. Detta ansvar ligger nu på fastighetsägaren.

Vi erbjuder i fortsättningen rensning av imkanaler samt också rensning av övriga frånluftskanaler (från t.ex. bad/WC, tvättstuga o.dyl.).

Vid en injustering av ventilationssystemet görs en kontrollmätning och ev. justering så att luftflödet är det rätta på alla frånluftsdon i kök, bad/WC och ev. övriga don.
Reparation och underhåll räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i.

Exempel på arbeten som vi utför och som ger rätt till ROT-avdrag är ventilationsrensning och borttagning av kajbon i skorstenar.

Vid utfört arbete debiterar vi halva arbetskostnaden och ansöker om ROT-avdrag för andra halvan.

För att vi ska kunna ansöka om ROT-avdrag måste vi ha namn och personnummer på ägaren av fastigheten samt fastighetsbeteckning.

Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden för husarbete med högst 50 000 kronor per person och år. Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att skattereduktion ska utgå. Har Ni inte rätt till ROT-avdrag förbehåller vi oss rätten att debitera hela summan för arbetet.
Kontakta oss för prisuppgifter!