LÄNKAR
Lagen (2003-778) om skydd mot olyckor
Här hittar du nya lagen om skydd mot olyckor som gäller fr o m 2004-01-01.
Förordningen (2003-789) om skydd mot olyckor
Här hittar du nya förordningen om skydd mot olyckor.
TSK - Taksäkerhetskommitén
Här hittar du lite om taksäkerhet, d v s om takstegar o dyl.
Lantbruksnet Värme & Energi
Här hittar du lite om bl a eldstäder, skorstenar, ved, olja och pellets.
Räddningstjänsten Östra Götaland
Här hittar du Räddningstjänsten Östra Götaland.
Norrköpings Kommun
Här hittar du info om Norrköpings Kommun.