KONTAKT
Norrköpings Sotning & Ventilation AB
Organisationsnummer: 556029-8514
Faktureringsadress: LIN1705 Scancloud
831 97  ÖSTERSUND
Postadress: Box 286
601 04  NORRKÖPING
Besöksadress: Linnégatan 28
Telefon: 011-31 24 20
E-post: info@nsv-ab.se

 

Namn Befattning Direktnr Mobiltelefon E-post
Nicklas Torstensson Skorstensfejaringenjör 011-496 90 80 0709-30 99 80 nicklas@nsv-ab.se
Bengt Karlsson Skorstensfejaringenjör 011-496 90 81 0708-92 19 13 bengt.karlsson@nsv-ab.se
Andreas Frank Skorstensfejartekniker 011-496 90 82 0708-70 71 78 andreas@nsv-ab.se
Rasmus Tholander Skorstensfejartekniker 011-496 90 83 0709-67 36 26 rasmus@nsv-ab.se