FÖRETAGSINFO

Norrköpings Sotning & Ventilation AB startades 1996 när driften av sotningen övergick från kommunal regi till att drivas på entreprenad åt kommunen. Kommunens skorstensfejarmästare Bengt Nässelblad startade då Norrköpings Sotning & Ventilation AB och drev företaget fram till sin pension 2007. Då övertog två anställda företaget, Bengt Karlsson och Nicklas Torstensson. Båda har jobbat inom yrket (både i kommunal och privat regi) sedan 1984 resp. 1986 och är båda utbildade skorstensfejare, skorstensfejartekniker och skorstensfejaringenjörer samt har riksbehörighet för OVK-besiktningar. Fr.o.m. 2021 har även Andreas Frank och Rasmus Tholander gått in som delägare i företaget. Andreas började jobba i yrket 1997 och Rasmus 2008. Företagets sammanlagda erfarenhet inom branschen består således av över 100 års arbete med sotning och ventilation, främst i Norrköpings kommun.

Bengt Karlsson
Bengt Karlsson
Nicklas Torstensson
Nicklas Torstensson

Andreas Frank

Rasmus Tholander

Norrköpings Sotning & Ventilation AB utförde fram till 1 juli 2015 sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av kommunen. Efter upphandling sköts den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen av en ny entreprenör. Väljer inte kunderna aktiv någon som sköter sotningen kommer alltså kommunens sotare per automatik.

Idag finns dock möjligheten att välja annan utförare av sotning än den som kommunen upphandlar. Det gäller både privatpersoner och företag, t.ex. restaurangägare.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB utför fortfarande sotning av eldstäder och imkanaler. Kontakta oss gärna för en prisförfrågan.

Brandskyddskontroll däremot måste fortfarande utföras av den sotare kommunen har avtal med.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB utför även OVK-besiktningar, täthetsprovningar av hus, besiktningar av rökkanaler, eldstäder, imkanaler och takskydd m m (se mer på sidan TJÄNSTER).

Organisationsnummer 556029-8514.

Namn Befattning Direktnr Mobiltelefon E-post
Nicklas Torstensson Skorstensfejaringenjör 011-496 90 80 0709-30 99 80 nicklas@nsv-ab.se
Bengt Karlsson Skorstensfejaringenjör 011-496 90 81 0708-92 19 13 bengt.karlsson@nsv-ab.se
Andreas Frank Skorstensfejartekniker 011-496 90 82 0708-70 71 78 andreas@nsv-ab.se
Rasmus Tholander Skorstensfejartekniker 011-496 90 83 0709-67 36 26 rasmus@nsv-ab.se