BRANDVARNARE
Vad säger Norrköpings Brandförsvar om brandvarnare?
Om du inte kan läsa pdf-filer - hämta Acrobat Reader här:

ICAs brandvarnare IIR-SLi

En brandvarnares livslängd är ca 8-10 år, varefter brandvarnaren bör bytas ut.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB säljer ICAs brandvarnare IIR-SLi med 10-års batterier.

Batterierna är fast monterade och kan därför inte bytas ut eller "lånas till fjärrkontrollen".

När batterierna är slut kasseras brandvarnaren.

Brandvarnaren har endast 3,5 kBq radioaktiv strålkälla (EU-direktiv max 10 kBq).

Storlek:  B: 76 mm, L: 103 mm, H: 38 mm

ICAS brandvarnare IIR-SLi kostar hos Norrköpings Sotning & Ventilation AB 230 kr inkl moms.

NSV AB kan även montera brandvarnare i samband med ventilationsrensning i lägenheter.

Kontakta oss för offert!